New Solution That Stops Snoring and Lets You Sleep

28 Tháng Sáu 201312:00 SA(Xem: 15108)
New Solution That Stops Snoring and Lets You Sleep


A New Solution That Stops Snoring and Lets You Sleep

 

image001_398 
If you’re like most Americans you probably don’t get eight hours sleep each night.

But, if you also constantly feel exhausted, experience headaches for no obvious reason or have high blood pressure, you could have a more serious problem.

That’s because these can all be the result of snoring—which is, in turn, the most common symptom of a potentially serious health problem—obstructive sleep apnea (OSA).

While most people think of snoring as a minor annoyance, research shows it can be hazardous to your health. That’s because for over 18 million Americans it’s related to obstructive sleep apnea (OSA). People who suffer from OSA repeatedly and unknowingly stop breathing during the night due to a complete or partial obstruction of their airway. It occurs when the jaw, throat, and tongue muscles relax, blocking the airway used to breathe. The resulting lack of oxygen can last for a minute or longer, and occur hundreds of times each night.

Thankfully, most people wake when a complete or partial obstruction occurs, but it can leave you feeling completely exhausted. OSA has also been linked to a host of health problems including:

  • Acid reflux
  • Frequent nighttime urination
  • Memory loss
  • Stroke
  • Depression
  • Diabetes
  • Heart attack

People over 35 are at higher risk.

OSA can be expensive to diagnosis and treat, and is not always covered by insurance. A sleep clinic will require an overnight visit (up to $5,000). Doctors then analyze the data and prescribe one of several treatments. These may require you to wear uncomfortable CPAP devices that force air through your nose and mouth while you sleep to keep your airways open, and may even include painful surgery.

Fortunately, there is now a far less costly, uncomfortable, and invasive treatment option available. A recent case study published by Eastern Virginia Medical School's Division of Sleep Medicine in the Journal of Clinical Sleep Medicine concludes that wearing a simple chinstrap while you sleep can be an effective treatment for OSA.

The chin strap, which is now available from a company called MySnoringSolution, works by supporting the lower jaw and tongue, preventing obstruction of the airway. It’s a made from a high-tech, lightweight, and super-comfortable material. Thousands of people have used the MySnoringSolution chinstrap to help relieve their snoring symptoms, and they report better sleeping, and better health overall because of it.

An effective snoring solution for just $119

The “My Snoring Solution” Chinstrap is available exclusively from the company’s website which is currently offering a limited time “2 for 1” offer. The product also comes with a 100 percent satisfaction guarantee.

If you want to stop snoring once and for all, without expensive CPAP devices or other intrusive devices, this may be the solution you’ve been waiting for. The free additional strap is great for travel or as a gift for a fellow sufferer.

Click here to learn more about this special $119 offer from MySnoringSolutions.

Learn More

The statements and claims made about this product have not been evaluated by the Food and Drug Administration (U.S.). This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent disease.

(Source: yahoo.com)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Mười 2021(Xem: 32)
"Thơ của em, Night sky with exit wound (Trời đêm với những vết thương xuyên thấu) và quyển tiểu thuyết Trên trái đất chúng ta một thoáng huy hoàng (On the earth, we’re gorgeous) được dịch ra 30 thứ tiếng kể cả tiếng Việt ở VN, quyển tiểu thuyết được báo New York Times cho là “biến cố văn chương” của năm 2019, và nằm trong danh sách best sellers trong 6 tuần liên tiếp."
05 Tháng Mười 2021(Xem: 245)
"Đại sứ Ted Osius hồi tưởng: "Việc giúp có cuộc gặp của ông Trọng và Tổng thống Obama là thành tựu quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của tôi. Chuyến thăm của tổng thống đến Việt Nam năm 2016 cũng quan trọng nhưng sẽ không đầy đủ, ý nghĩa nếu ông Trọng đã không thăm Mỹ trước."
23 Tháng Năm 2018(Xem: 10832)
"Nhận định rằng bộ luật này "chứa đựng những điều khoản đi ngược lại với những cam kết của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) mà Việt Nam đã ký", thông cáo của Liên hiệp quốc giải thích những điều khiến họ quan ngại”
23 Tháng Năm 2018(Xem: 11578)
"Vụ án Vũ “nhôm” được xem là một đại án về tình trạng lũng đoạn của bộ máy nhà nước, liên quan đến rất nhiều người, trong đó có cả sự tiếp tay của Tổng cục Tình báo, thuộc Bộ Công an, cho đến các quan chức lãnh đạo ở địa phương và báo chí."
23 Tháng Năm 2018(Xem: 10851)
"Khi chính quyền không thành công trong việc mang lại cuộc sống thịnh vượng cho dân chúng bằng thể chế và chính sách tốt, họ sẽ tìm cách thổi phồng thành tích hoặc thổi phồng lòng tự hào để dân chúng cảm thấy yêu nước hơn."
08 Tháng Năm 2018(Xem: 6726)
"Niềm hy vọng còn lại chỉ mong ở sự kết hợp của hai thế hệ trẻ rường cột trong và ngoài nước, như đã nói ở trên."
SINH HOẠT
MINH XÁC QUAN ĐIỂM
- Website do một ít Thụ Nhân chung sức, dù rộng mở đến tất cả đồng môn trong tình thân hữu, nhưng không nhân danh hay đại diện tập thể nào.

- Quan điểm của bài viết trong Diễn Đàn là của cá nhân tác giả, không hẳn phản ánh quan điểm chung của Ban Biên Tập và những người tham gia Diễn Đàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
553,115