Ban Biên Tập

09 Tháng Năm 201012:00 SA(Xem: 5594)
Ban Biên Tập

Hoàng Kim Châu - Lưu Văn Dân - Trần Quang Cảnh

- Võ Kim Thoàn - Mai Kim Đỉnh - Phạm Bá Đức - Chung Thế Hùng

- Nguyễn Ninh - Trần Văn Lương -

Phạm Thị Phong Nhã - Hoàng Ngọc Nguyên -

Nguyễn Đức Quang (Già Cơ) - Nguyễn Đức Quang (Du Ca)

- Lê Đình Thông - Trần Văn Tài - Trần Quang Vinh -

Nguyễn Ngọc Tịnh - Võ Thành Xuân - Châu Tuấn Xuyên
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Mười 2010(Xem: 4717)
Dù chỉ do một số nhỏ Thụ Nhân chung sức, không nhân danh hay đại diện một tập thể lớn nào, nhưng website rộng mở đến tất cả đồng môn (không phân biệt phân khoa hay khóa học) trong tình thân ái Thụ Nhân và tự do tư tưởng của tinh thần đại học. Võ Thành Xuân
09 Tháng Năm 2010(Xem: 5113)
Chung Thế Hùng - Đặng Văn Tuế
SINH HOẠT
MINH XÁC QUAN ĐIỂM
- Website do một ít Thụ Nhân chung sức, dù rộng mở đến tất cả đồng môn trong tình thân hữu, nhưng không nhân danh hay đại diện tập thể nào.

- Quan điểm của bài viết trong Diễn Đàn là của cá nhân tác giả, không hẳn phản ánh quan điểm chung của Ban Biên Tập và những người tham gia Diễn Đàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
99,468