PHÂN ƯU

27 Tháng Năm 201012:00 SA(Xem: 27916)
PHÂN ƯU
 Nhận được tin buồn
Thân Mẫu của Chị Võ Kim Thoàn/CTKD 1 là:

 
Cụ Bà NGUYỄN THỊ ĐÔNG

Pháp danh Thiện Thành

 Đã từ trần ngày 28 tháng 4 năm 2010
Tại Vỉrginia, U.S.A.

 Hưởng thọ 92 tuổi 

 Diễn Đàn Thụ Nhân xin chân thành chia buồn

 cùng Anh Chị Trần Quang Cảnh+Võ Kim Thoàn và tang quyến.

 Nguyện cầu hương hồn Cụ Bà Thiện Thành sớm về cõi Niết Bàn.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Sáu 2012(Xem: 12985)
NGUYỆN CẦU LINH HỒN CHỊ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN SỚM AN NGHỈ TRONG NƯỚC CHÚA
02 Tháng Sáu 2012(Xem: 14621)
Chân thành chia buồn cùng anh Đỗ Văn Chương và tang quyến.
25 Tháng Tư 2012(Xem: 15407)
Chân thành chia buồn cùng anh Tôn Quang Tuấn và tang quyến.
25 Tháng Tư 2012(Xem: 15689)
Chân thành chia buồn cùng anh Vĩnh Lộc và tang quyến.
29 Tháng Giêng 2012(Xem: 16775)
Chân thành chia buồn cùng chị Huệ An và tang quyến.
28 Tháng Giêng 2012(Xem: 17556)
Chân thành chia buồn cùng hai bạn Trần Văn Lương, Phạm Thị Phong Nhã và tang quyến
12 Tháng Giêng 2012(Xem: 18508)
Thành kính chia buồn cùng gia quyến bạn Vũ Văn Hiển
08 Tháng Giêng 2012(Xem: 18679)
Chân thành chia buồn cùng hai bạn Anthony Nguyễn Anh Tuấn, Vũ Thị Huế và tang quyến

08 Tháng Giêng 2012(Xem: 9284)
NGUYỆN CẦU LINH HỒN ANH NGUYỄN HỮU KINH SỚM AN NGHỈ TRONG NƯỚC CHÚA
05 Tháng Giêng 2012(Xem: 18122)
NGUYỆN CẦU LINH HỒN BẠN ANTON VŨ VĂN HIỂN SỚM AN NGHỈ TRONG NƯỚC CHÚA
SINH HOẠT
MINH XÁC QUAN ĐIỂM
- Website do một ít Thụ Nhân chung sức, dù rộng mở đến tất cả đồng môn trong tình thân hữu, nhưng không nhân danh hay đại diện tập thể nào.

- Quan điểm của bài viết trong Diễn Đàn là của cá nhân tác giả, không hẳn phản ánh quan điểm chung của Ban Biên Tập và những người tham gia Diễn Đàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
394,610