PHÂN ƯU

21 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 11540)
PHÂN ƯU
NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

CHỊ

 LƯU THỊ ĐỊNH
 
VĂN KHOA & SƯ PHẠM DALAT

Tức Bà
ĐỖ THẾ THƯỜNG


ĐÃ QUA ĐỜI NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2010
TẠI LOS ANGELES, CALIFORNIA, HOA KỲ

HƯỞNG THỌ 65 TUỔI

DIỄN ĐÀN THỤ NHÂN XIN CHÂN THÀNH CHIA BUỒN
CÙNG ANH ĐỖ THẾ THƯỜNG VÀ TANG QUYẾN.

NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH CHỊ LƯU THỊ ĐỊNH
SỚM VỀ CÕI NIẾT BÀN.

DIỄN ĐÀN THỤ NHÂN CŨNG XIN ĐẶC BIỆT CHIA BUỒN
VỚI BẠN LƯU HÙNG TRÁNG (CTKD 4) LÀ BÀO ĐỆ CỦA CHỊ ĐỊNH.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Sáu 2012(Xem: 16932)
NGUYỆN CẦU LINH HỒN CHỊ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN SỚM AN NGHỈ TRONG NƯỚC CHÚA
02 Tháng Sáu 2012(Xem: 18451)
Chân thành chia buồn cùng anh Đỗ Văn Chương và tang quyến.
25 Tháng Tư 2012(Xem: 19444)
Chân thành chia buồn cùng anh Tôn Quang Tuấn và tang quyến.
25 Tháng Tư 2012(Xem: 19737)
Chân thành chia buồn cùng anh Vĩnh Lộc và tang quyến.
29 Tháng Giêng 2012(Xem: 20714)
Chân thành chia buồn cùng chị Huệ An và tang quyến.
28 Tháng Giêng 2012(Xem: 21426)
Chân thành chia buồn cùng hai bạn Trần Văn Lương, Phạm Thị Phong Nhã và tang quyến
12 Tháng Giêng 2012(Xem: 22450)
Thành kính chia buồn cùng gia quyến bạn Vũ Văn Hiển
08 Tháng Giêng 2012(Xem: 22717)
Chân thành chia buồn cùng hai bạn Anthony Nguyễn Anh Tuấn, Vũ Thị Huế và tang quyến

08 Tháng Giêng 2012(Xem: 13814)
NGUYỆN CẦU LINH HỒN ANH NGUYỄN HỮU KINH SỚM AN NGHỈ TRONG NƯỚC CHÚA
05 Tháng Giêng 2012(Xem: 22115)
NGUYỆN CẦU LINH HỒN BẠN ANTON VŨ VĂN HIỂN SỚM AN NGHỈ TRONG NƯỚC CHÚA
SINH HOẠT
MINH XÁC QUAN ĐIỂM
- Website do một ít Thụ Nhân chung sức, dù rộng mở đến tất cả đồng môn trong tình thân hữu, nhưng không nhân danh hay đại diện tập thể nào.

- Quan điểm của bài viết trong Diễn Đàn là của cá nhân tác giả, không hẳn phản ánh quan điểm chung của Ban Biên Tập và những người tham gia Diễn Đàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
99,468