Is California next?

15 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 19402)
Is California next?

Mỗi sáng bấm vào link sau đây sẽ thấy bản tin và hình ảnh rất độc đáo:

http://www.dailymail.co.uk/ushome/index.html

Is California next? Experts warn U.S. West Coast could be next victim of devastating earthquake on Pacific's 'Ring of Fire'

By Mark Duell
Last updated at 5:08 PM on 15th March 2011

The U.S. West Coast could be the next area shaken by a big earthquake, experts warned today.

The earthquakes last Friday in Japan, last month in New Zealand and last year in Chile all happened along the ‘Ring of Fire’ that encircles much of the Pacific Ocean.

Scientists believe the West Coast could be hit as part of a cluster of earthquakes, with a Pacific Northwest fault having similar characteristics to the one underneath Japan.

634358053077825675_400x207Linked: Recent earthquakes in Japan, New Zealand and Chile all happened along the chain of large faults called 'Ring of Fire' that encircles much of the Pacific

Experts can't be certain where or when the next earthquake will be but the West Coast risk has increased because it is in the same volatile geological system.

‘The Pacific Northwest - what we call the Cascadia Subduction Zone - has the same kind of characteristics as the fault beneath Japan,’ seismologist James Gaherty told CBS.

 ‘We're worried about a large subduction zone similar to Japan,’ Mr Gaherty, of the Lamont Research Center at Columbia University, told CBS.

634358055471337879_400x244

The Ring of Fire is a chain of large faults associated with the Pacific plate’s interaction with surrounding plates, which can produce earthquakes and volcanoes.

Similar: The Cascadia Subduction Zone in the Pacific Northwest has many of the same characteristics as the fault beneath Japan

 634358056084418956_400x244 

 

 

California risk: The San Andreas and Cascadia are on the fourth 'corner' of the Ring of Fire 'square', which has already seen three earthquakes in 2010 and 2011

‘If you think of the Pacific plate as a square, we have had a major earthquake in the Northwestern side of that square (in Japan),’ author Simon Winchester told MSNBC.

‘On February 22 we had Christchurch in New Zealand in the Southwest of the square. Last year we had a major earthquake in Chile in the Southeast of that square.

‘The fourth leg of the square, the fourth side, is where the San Andreas and the Cascadia forms. That hasn't ruptured - if either (does) there could be major problems.’

The last time California’s San Andreas Fault ruptured was in 1906, when the area of San Francisco was devastated by an earthquake and fires.

‘California has significant risk - the San Andreas Fault,' he said. '(But) California, we're not going to get a big tsunami producing event. Pacific Northwest, we might.’

 
634358056853968307_400x244

 

 

 


Previous fault: California's San Andreas Fault last ruptured in 1906 when San Francisco was devastated by an earthquake and subsequent fires

Christchurch in New Zealand was rocked last month by a 6.3 quake that killed 166 people, and around 550 people died after Chile was hit in February 2010 by an 8.8.

Friday’s 8.9 earthquake was the highest ever recorded in Japan, compared to the 8.3 Great Kanto Earthquake in Tokyo in 1923, which killed more than 140,000 people.

Japan was better-prepared for last week’s earthquake thanks to strict urban building quakes, but there are always risks with the unpredictable nature of a quake’s location.

A big reason for Haiti’s death toll of 300,000 from the January 2010 quake - outside of the Ring of Fire - was the poor conditions and building codes, reported CBS.

(Nguồn: Phạm Văn Bân chuyển tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Hai 2019(Xem: 1813)
"Vẫy tay giữa bến quê người. Duyên tàn nghiệp tận khóc cười ngu ngơ. Mẹ cha tuổi hạc từng giờ; Sao con về trước không chờ đợi ta."
12 Tháng Hai 2019(Xem: 1555)
"Lặng lẽ âm thầm đưa tiễn con Khó ngăn dòng lệ chực trào tuôn Vô thường sinh tử không sao tránh Mong bạn mau vơi bớt nỗi buồn!"
31 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 1168)
Tháng 12 mỗi năm như một dấu mốc của sự nhớ thương, yêu kính đến Đức Ông Simone Nguyễn Văn Lập. Trong mùa tưởng nhớ 2017, anh Trần Văn Lương từ California đã viết bài thơ “Thương Nhớ Cha” gửi cho anh chị em. Anh Lê Đình Thông, chị Ái Cơ, chị An Trinh và anh Phong Châu góp lời thơ họa như những tấm lòng của những đứa con ngày nào còn vui học dưới mái trường thân yêu để kính dâng lên Ngài.
SINH HOẠT
MINH XÁC QUAN ĐIỂM
- Website do một ít Thụ Nhân chung sức, dù rộng mở đến tất cả đồng môn trong tình thân hữu, nhưng không nhân danh hay đại diện tập thể nào.

- Quan điểm của bài viết trong Diễn Đàn là của cá nhân tác giả, không hẳn phản ánh quan điểm chung của Ban Biên Tập và những người tham gia Diễn Đàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
394,607