Lá Thư TN: Gây Quỹ Tương Trợ Cứu TN C (Đinh Công Châu)

19 Tháng Bảy 201412:00 SA(Xem: 10516)
Lá Thư TN: Gây Quỹ Tương Trợ Cứu TN C (Đinh Công Châu)


Lá Thư Thụ Nhân


Gây Quỹ Tương Trợ Cứu Thụ Nhân C


Đinh Công Châu, CTKD 8


Xin click vào tựa bài để xem.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
09 Tháng Tư 2017(Xem: 2161)
05 Tháng Năm 2016(Xem: 4193)
"Khi thực hiện các mô hình kiến trúc bên Canada, tôi thường mong một lúc nào đó sẽ làm một mô hình Viện Đại Học Đà Lạt."
SINH HOẠT
MINH XÁC QUAN ĐIỂM
- Website do một ít Thụ Nhân chung sức, dù rộng mở đến tất cả đồng môn trong tình thân hữu, nhưng không nhân danh hay đại diện tập thể nào.

- Quan điểm của bài viết trong Diễn Đàn là của cá nhân tác giả, không hẳn phản ánh quan điểm chung của Ban Biên Tập và những người tham gia Diễn Đàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
386,782