29 Tháng Giêng 2015(Xem: 7000)
Chớp được cơ hội hay không còn tùy vào tầm nhìn và ứng xử của Việt Nam. Cây gậy bông hóa ra là để đánh trái bóng sang phía sân người Việt.
29 Tháng Giêng 2015(Xem: 11914)
09 Tháng Giêng 2015(Xem: 7018)
Giải quyết hậu quả của các dự án thủy điện với nông nghiệp, nông dân và nông thôn đang là 'món nợ' của nhà nước với dân, theo chuyên gia chính sách từ Việt Nam.
SINH HOẠT
MINH XÁC QUAN ĐIỂM
- Website do một ít Thụ Nhân chung sức, dù rộng mở đến tất cả đồng môn trong tình thân hữu, nhưng không nhân danh hay đại diện tập thể nào.

- Quan điểm của bài viết trong Diễn Đàn là của cá nhân tác giả, không hẳn phản ánh quan điểm chung của Ban Biên Tập và những người tham gia Diễn Đàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
344,931