19 Tháng Ba 2011(Xem: 36175)
Diễn Đàn Thụ Nhân xin chân thành phân ưu cùng thân quyến bạn TĂNG HOÀNG THỜI.
27 Tháng Hai 2011(Xem: 11217)
Diễn Đàn Thụ Nhân xin chân thành phân ưu với Thụ Nhân NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG và tang quyến.
07 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 11132)
Diễn Đàn Thụ Nhân xin chân thành phân ưu với Thụ Nhân TÔ MINH TOÀN và tang quyến.
28 Tháng Mười Một 2010(Xem: 11317)
Diễn Đàn Thụ Nhân xin thành thật chia buồn với anh chị NGUYỄN VĂN THUẬN (CTKD 1) và tang quyến.
21 Tháng Mười Một 2010(Xem: 10923)
Diễn Đàn Thụ Nhân xin thành thật chia buồn cùng anh chị TRỊNH HOÀNG GIANG (CTKD 1) và tang quyến.
09 Tháng Mười Một 2010(Xem: 10645)
Diễn Đàn Thụ Nhân xin thành thật chia buồn với anh chị MÃ XÍU (CTKD 1) và tang quyến.
09 Tháng Mười Một 2010(Xem: 10594)
Diễn Đàn Thụ Nhân Vô cùng thương tiếc Thụ Nhân MARIA LÂM NGỌC BÁU CTKD1
12 Tháng Mười 2010(Xem: 11174)
Diễn Đàn Thụ Nhân xin thành thật chia buồn cùng chị Trần Thị Liên Hương (CTKD 8) và đại tang quyến.
10 Tháng Mười 2010(Xem: 11194)
Diễn Đàn Thụ Nhân Vô cùng thương tiếc một Thụ Nhân hiền hoà: NGUYỄN MÙI CTKD2
10 Tháng Mười 2010(Xem: 10998)
Diễn Đàn Thụ Nhân xin chân thành chia buồn cùng anh Vũ Sinh Hiên (CH CTKD 2) và tang quyến
SINH HOẠT
MINH XÁC QUAN ĐIỂM
- Website do một ít Thụ Nhân chung sức, dù rộng mở đến tất cả đồng môn trong tình thân hữu, nhưng không nhân danh hay đại diện tập thể nào.

- Quan điểm của bài viết trong Diễn Đàn là của cá nhân tác giả, không hẳn phản ánh quan điểm chung của Ban Biên Tập và những người tham gia Diễn Đàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
109,914